SSF logo

SSF Grottdatabas

Hjälp-sidan

Inte inloggad

Grottdefinition

Den grottdefinition som SSF använder är:

En grotta är en naturligt bildad hålighet i berg, sten eller jord.
Den ska ha tak, väggar och golv, vara minst 2 m lång från mynning till innersta vägg och vara stor nog att rymma minst en vuxen person.
Någon del av grottan ska vara väsentligt mörkare än dagsljuset utanför.


Vi kommer aldrig att kunna formulera en definition som i alla lägen fungerar för att skilja grottor från icke-grottor.
Det kommer alltid att finnas grottor som vi är överens om att det faktiskt är grottor, trots att de inte uppfyller alla delar av definitionen.
Men det är faktiskt inte ett problem! Om det råder hyfsad enighet bland de sakkunniga, så får den vara en grotta ändå!
Huvudsyftet med definitionen är att påminna folk om vad de ska tänka på när de funderar på om det är en grotta eller inte.
Egentligen borde vi inte kalla det för en definition, utan för en vägledning.

Definitionen används inte för att skilja ut vilka håligheter som ska vara med i grottdatabasen eller inte.
Grottdatabasen ska innehålla alla håligheter som uppfyller det som Lars-Erik Åström skrev i sin bok "Grottor i Sverige": ”En grotta är vad någon kallar för en grotta”.
En del av dessa håligheter kommer att typas som grottor och en del av dem kommer att typas på andra sätt.

Grottyper

De grottyper som SSF använder är:

GrottorKortNamn
Urholkade grottor
KarstgrottorKG
StrandgrottorSG
Övriga erosions- och vittringsgrottorEVG
Rörelsegrottor
RasbrantsgrottorRG
FörskjutningsgrottorFG
BlockgrottorBG
Övriga grottorXG
Ej grottor
KarstfenomenKF
Grottliknande bildningarLI
Byggda grottorBY
Andra typerXE
OklaraXX

Bara de tabellrader som har ett grönt KortNamn i tabellen ovan är typer som kan användas på grottor.
De andra tabellraderna är bara rubriker som grupperar ihop ett antal undertyper.

Det bör ingå i varje nationellt grottförbunds uppdrag att definiera en typindelning som är praktiskt användbar för de grottor som finns i landet.
De flesta grottypschemor i världen handlar bara om att dela in grottor i olika typer. Det är underförstått att indelningen enbart handlar om riktiga grottor.
Men vår indelning behöver vara mer omfattande, eftersom den ska användas i vår grottdatabas.
Där har vi inte bara riktiga grottor utan även mängder av andra håligheter av olika sorter.
Vår typindelning måste kunna användas även för alla dessa andra håligheter. Därför är den inte en ”grottypsindelning” utan bara en ”typindelning”.

De valda typerna går delvis efter bildningsprocess (genes) och delvis efter form (morfologi).
På ett sätt kan detta naturligtvis anses vara ologiskt, men typerna är inte valda efter vetenskaplig stringens, utan efter praktisk användbarhet
och med begrepp som inte skiljer sig alltför mycket från de som våra medlemmar sedan många år har lärt sig att använda och urskilja i naturen.
Vi har strävat efter att undvika ett antal kända termer, som har visat sig svåra att använda eftersom många tolkar dem på olika sätt.
Därför har den nya typindelningen medvetet undvikit att använda dessa begrepp: sprickgrotta, urbergsgrotta, pseudokarst, intressant bildning.